fbpx

Strategisch opleidingsadvies

Itzu Training is uw partner voor strategisch opleidingsadvies. Als partner zorgen we voor impactvolle trainingen en een sterk L&D- en opleidingsbeleid, waardoor je het aanwezige talent in je organisatie op een duurzame manier verder kan ontwikkelen. Volledig in lijn met de bedrijfsdoelstellingen én met oog op de individuele werknemer.”

1. LEARNING & DEVELOPMENT ADVIES

Worstelt jouw organisatie met een hoog verloop? Lijken bepaalde profielen onvindbaar? Zou je graag wat meer vernieuwingsinitiatieven op poten zetten? Op deze en andere uitdagingen helpen we je een duurzaam antwoord vinden. En dit in co-creatie met jouw stakeholders, vanuit het perspectief van Learning & Development (L&D).

Heb je al vaker vanuit L&D gewerkt, maar ben je op zoek naar meer structuur? Wil je je organisatie ‘future proof’ maken of omvormen tot een lerende organisatie? Ook daarvoor kan je beroep doen op onze expertise:

  • onthaalbeleid, ontwikkelen van leertrajecten en onboarding
  • keuze van een LMS (learning management system)
  • competentiebeleid en opleidingsplannen
  • opstarten van training academy
  • advies werkbaar werk 

2. MISSIE EN WAARDEN: EMPLOYEE & ROLE VALUE PROPOSITION

De waarde die medewerkers van de organisatie ontvangen en de waarde die van hen verwacht wordt (Employee Value Proposition of EVP) zijn essentieel voor waardenformulering. Ook de concretisering daarvan, de Role Value Proposition of RVP, verdient veel aandacht. Deze geeft namelijk aan op welke manier een individu binnen zijn of haar rol invulling kan geven aan de vooropgestelde bedrijfswaarden, en laat de nodige ruimte om hierover na te denken.

Ter ondersteuning van deze tweeledige waardenformulering verzamelen we meningen en perspectieven in peilingen, bevragingen en dialogen. Ook workshops zijn mogelijk om de dialoog en consensus te faciliteren.

Het uiteindelijke doel is om wrijvingspunten bloot te leggen tussen de EVP en de manier waarop medewerkers uit verschillende echelons de organisatie beleven.

3. COMPETENTIEVERSTERKING EN GEDRAGSVERANDERING

Audit op drie niveaus

Vooraleer we je opleidingsadvies geven, voeren we een audit uit van lopende of geplande initiatieven, change projecten of opleidingsplannen. Na een grondige analyse van onze bevindingen, helpen we je jouw inspanningen bijsturen voor een optimaal resultaat.

De audit kunnen we uitvoeren op drie niveaus:

  1. Strategie: sluiten jouw initiatieven voldoende aan bij de strategische beleidsdoelstellingen?
  2. Opleidingstraject: garandeert jouw traject het best mogelijke resultaat én ondersteunt het de beleidsdoelstelling?
  3. Opleiding: houdt de opleiding voldoende rekening met transferbevorderende maatregelen?
Opleidingsadvies

Ontwikkeling strategisch opleidingsplan

Als strategisch partner, en aan de hand van onze solide aanpak, helpen we ambities en waardenproposities vertalen naar een impactvol opleidingsbeleid. In een opleidingsplan brengen we beleidsdoelstellingen, HR-belangen en referentiekaders van medewerkers samen.

In eerste instantie voeren we metingen en bevragingen uit om ontwikkelbehoeften te verzamelen en te analyseren. Op basis van die input stellen we het opleidingsplan op.

Ontdek onze trainingen met impact